Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

tost
2724 e07c 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafriends friends
tost
0972 ce1e 500
tost
przerażona jestem.
— XXX

October 06 2019

tost
7980 a060 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
tost
0167 b0f8 500
tost
7981 6b47
Reposted fromnyaako nyaako viarajska rajska
tost
4381 fab4
Reposted fromimradioactive imradioactive viaherbatkowa herbatkowa
tost
Reposted fromshakeme shakeme viamisspandora misspandora
tost
6156 b14b 500
Reposted fromkartofel kartofel viamisspandora misspandora
tost
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viasatyra satyra
tost
tost
4898 3ed7
tost
8427 b2eb 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
tost
3196 cb16 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaaskman askman
tost
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viadoubleespresso doubleespresso
tost
tost
3338 ac4a 500
Reposted fromnutt nutt viadoubleespresso doubleespresso
tost
1301 df8f 500
Reposted fromnyaako nyaako viamrrru mrrru

August 27 2019

tost
3508 e147 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaskman askman
tost
6437 b5ae 500
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl