Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

tost
6813 fb51 500
and I'm quite curious what the other fifteen are
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
tost
9682 c178
Reposted fromsiara siara vianiedoopisania niedoopisania
tost
tost
tost
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra

June 19 2017

tost
tost
5122 9c34
Reposted fromAmericanlover Americanlover viasatyra satyra
1886 8640
Reposted fromamatore amatore viasatyra satyra
3714 5d7a 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viasatyra satyra
3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamrrru mrrru
tost
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaquotes quotes
tost
1813 abf4
Reposted fromrisky risky vianiedoopisania niedoopisania
tost
Żałuję, że nie mogę podejść do niej. Posłuchaj - powiedziałbym - nie tak wyobrażałem sobie nasze życie. Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zabłądzić z tobą, niż z inną dojść do celu...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaolakocie olakocie
tost
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viasatyra satyra
tost
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaaskman askman
tost
tost
5505 7ec6
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
tost
5504 3e4d
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl