Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

3669 4234 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamrrru mrrru
tost
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaquotes quotes
tost
1813 abf4
Reposted fromrisky risky vianiedoopisania niedoopisania
tost
Żałuję, że nie mogę podejść do niej. Posłuchaj - powiedziałbym - nie tak wyobrażałem sobie nasze życie. Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zabłądzić z tobą, niż z inną dojść do celu...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaolakocie olakocie
tost
4602 6552
Reposted fromdontbemad dontbemad viasatyra satyra
tost
Uczucia nie znikają tylko dlatego, że wszystko skończone.
— Simon Beckett - Wołanie grobu
Reposted fromkonwalia konwalia viaaskman askman
tost
tost
5505 7ec6
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
tost
5504 3e4d
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry

June 02 2017

tost
6261 4cd3 500
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
tost
6231 73c6
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
tost
6174 8435
Reposted bytrytorunawaynotyourstrawberry

May 28 2017

tost
0599 5acf
Reposted byCorruptgirlRoaraAviselsnotyourstrawberrydead-zireael

May 22 2017

9885 9ba5
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vianiedoopisania niedoopisania
tost
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vianiedoopisania niedoopisania
tost
tost
Reposted frommefir mefir viazupkaaa zupkaaa

May 18 2017

tost
4448 9be1 500
Reposted frombojabiegne bojabiegne viasuseo suseo

May 13 2017

9258 beb7 500

whitni:

this work is called “the impact of a book.”
– West Plains Public Library

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl